Neftis

Neftis

Nephthys, Neftis - (Nebethet ,Nebthet ,Nebet-Hut (ógörög Νέφθυς, Nephtüsz)) nevének jelentése A Ház Úrnője.  az ókori egyiptomi mitológiában Nut és Geb negyedik gyermeke (Izis, Oziris, és Seth húga és felesége), Ámon-Re dédunokája. A héliopolisi kilencség tagja (Ré,  Suh,  Tefnut,  Geb,  Nut,  Oziris,  Seth,  Izis és Nebthet).

Általában Izis-sel párbban ábrázolták a temetési szertartások kapcsán, mint a múmiák védelmezője, amint vigyáznak a halott Ozirisre. A halottkultuszban Hórusz egyik fiával, Hápival együtt jelenik meg a tüdőt tartalmazó kanópuszedény védnökeként. A legkomolyabb ábrázolásai az Új birodalom fáraóinak korában készültek Luxorban és Karnakban ahol masszív oltára is áll.

Nevének eredete nem tisztázott, a hieroglifa fordítása szerint "A ház asszonya" ami gyakran félreértésekhez vezetett és úgy magyarázták, hogy a háztartáshoz vagy házvezetéshez tartozik. Nevének más megközelítése már sokkal inkább tükrözi lényegét- "A templomi birtok úrnője"- azaz papnője.

Ez felveti Neftis kapcsolatát egy bizonyos templommal vagy templomi rituálék néhány speciális szegmensével. Ő jelképezi a templom trapéz alakú főkapuján túl a  templom oszlopait (pylon) is. Ezt a jelképes bejáratot ( út be a templomba) jelképezi az akhet(horizont).

Izisz és Ozirisz lánytestvéreként Neftis egy védő istenség is aki a halál közeli élményt szimbolizálja, míg Izisz az újjászületést.Ez a védő, óvó attitüd köszön vissza néhány Ókori szövegből, ahol Neftist "Hasznos Istennek" vagy "Tökéletes Istennek" nevezték, szent segítségként, védő íránymutatóként leírva őt.

Néhány mítoszban Anubis (Inpu) túlvilági istenség anyjának titulálják. Annak ellenére, hogy máshol ugyanezt a tisztet Bastetnek vagy Izisnek tulajdonítják.

Neftiszt elsődleges nevelő anya szerepében a fáraók apjával

 Horus-sal is összekötik, ebben a formájában az uralkodó fáraó nevelőnője is. Bár több istennőnek is beleférne az a feladat a szerepkörébe, mégis Neftiszt ábrázolják a legtöbbször így. Ezzel szemben néha vad és veszélyes istennőként is szerepel, aki tüzes lehelettével elemészti a fáraó elllenségeit.

Fontos szerepe van az Oziris mítoszban is. Neftis az aki segít Izisnek összeszedni megcsonkított férje Oziris testrészeit és vele van gyászában is miután megöli őt az irigy Seth. Később a csecsemő Horus nevelője és őrzője. A piramis szövegek Izisre, mint szülő anya, Neftisre, mint nevelő anya utalnak.

Érdekes, hogy néhány helyen a sörhöz is kapcsolódik személye. Néhány domborművön  (Edfu, Dendera, és Behbeit) azt ábrázolják ahogy a fáraó nagy mennyiségű sört ajánl fel az istennőnek, cserébe azért, hogy istennő garantálja neki a másnaposság nélküli sörfogyasztást.Edfuban Neftis egy olyan istennő aki képessé teszi a fáraót, hogy az meglássa, amit a hold eltakar.

Ő az egyik születésnél segédkező istennő,gyógyító képességekkel aki ha kell segíti a holtakat is.

Ábrázolásain állandó attribútumát hordozza a fején, amely két hieroglif jelből áll, az uralom jelentésű félkör és az épület alaprajzot sematizáló ház írásjelét. Gyakran ábrázolják ragadozó madárként, sárkányként vagy egyiptomi héjjaként. Ha emberalakban van, sokszor kiterjesztett sólyomszárnyú nőalakként a védelmet szimbolizálja.